Berapa lama proses pemindahan saham?

Permohonan pemindahan saham akan kami proses segera setelah menerima formulir asli.